Pređite kursorom miša preko sprata i klik za tlocrt istog.